امروز، جمعه 25 / 3 / 03آزمون «3dsMax» آماده برگزاری است.
طبق تنظیم مربی، برای شرکت در این آزمون، «داوطلب باید نام کاربری و رمز عبور را از مربی دریافت کند».
بنابراین از مربی نام کاربری و رمز عبور را دریافت کنید و پس از تکمیل یا ویرایش مشخصات، به مرحله بعد بروید.


ورود جهت شرکت در آزمون

نام كاربری:

پسورد:


فرم ورود اطلاعات آزمون